Paginas

Woonruimte, schaarste van een grondrecht

Schaarste van een grondrecht

Kay Neven, manager wonen en begeleiden

Mensen onder dak krijgen is ons belangrijkste doel. Liefst in een woning. De afgelopen jaren werd die opgave steeds moeilijker door de schaarste en prijzen op de woningmarkt. Bij onze cliënten komt dat extra hard aan. Betaalbare en passende woningen zijn voor hen nauwelijks te vinden.


Nieuwe woningen

Eind 2020 werd gelukkig een aantal grote nieuwbouwcomplexen opgeleverd met veel voor onze cliënten gereserveerde woningen. 2021 was wat dat betreft een soort ‘tussenjaar’. Geen grote nieuwe complexen, maar wel wat losse extra woningen bij Place2BU en elders in de stad Utrecht en regio.

Van het contingent van 114 woningen via Beter Wonen / Het vierde Huis voor de Tussenvoorziening zijn er 85 gerealiseerd. Dat is 73%. Gemiddeld in de hele stad en regio ligt dit percentage op 60%. In die zin steken we er positief bovenuit, maar met grote tekorten en toenemende dakloosheid is elke woning te weinig, er één teveel.

Woonprotest

Dakloze mensen zijn niet de enigen met problemen op de woningmarkt. Ook starters, middeninkomens, mensen met een laag inkomen en studenten vissen achter het net. Samen met deze groepen hebben we het Woonprotest Utrecht georganiseerd en daarmee ook richting landelijke politiek een belangrijk statement gemaakt en oplossingen aangedragen om de wooncrisis op te lossen.

Innovaties

Wij dragen bij aan de oplossing door belangrijke innovaties te realiseren en op te schalen. Met gemengd wonen timmeren we steeds vaker en beter aan de weg. We verbinden huurders die via de Tussenvoorziening wonen en reguliere huurders aan elkaar. Daarmee bouwen we samen met partners aan inclusieve buurten waarin dakloze mensen welkom zijn!

Ook geven we verhuurders (veelal woningcorporaties) en financiers van de zorg belangrijke waarborgen door onze verantwoordelijkheid te nemen voor leefbaarheid en voor de beperking van de kosten in de zorg. We streven ernaar dat mensen kunnen wonen op de plek die ze past en waar ze kunnen blijven zolang zij dat willen. Dat is een belangrijk basisprincipe van de Housing First aanpak, waar we ons voor blijven inzetten.

Woonbegeleiding in cijfers

2022 ziet er iets rooskleuriger uit:

  • De nieuwe Boka zal worden opgeleverd en in Meander krijgen we daardoor extra woningen beschikbaar.
  • Een kleinschalige opvang voor terugkerende gezinnen opent de deuren.
  • Er komen weer extra woningen voor Place2BU beschikbaar
  • In Overvecht komt in de omgeving van de Paranadreef een aantal woningen beschikbaar voor mensen met een intensieve zorgvraag.

Daarnaast bereiden we 2023 en 2024 voor, waarin we onze kennis en ervaring met gemengd wonen goed kunnen inzetten in nieuwe complexen in de Cartesiusdriehoek, Leidsche Rijn, Lunetten en in de regio.