Paginas

De toekomst

De toekomst

Wat brengt 2022?

Start integrale begeleidingsteams

In de organisatieontwikkeling naar de integrale begeleidingsteams zetten we grote stappen in 2022. In mei start ook het nieuwe team werkbegeleiding waarmee we alle individueel begeleiders, gezinsbegeleiders en activerend begeleider kunnen ondersteunen in het methodisch werken. Dit team krijgt daarnaast de taak om het methodisch werken in de organisatie nog verder te ontwikkelen. Dit is ook het jaar waarin we de aansluiting van de collega’s van Stadsgeldbeheer bij de teams zullen realiseren.

Veel aandacht voor medewerkers en vrijwilligers

In 2022 gaat zeker aandacht naar de krapte die ontstaat op de arbeidsmarkt en de gevolgen die dat heeft voor onze organisatie. We zetten in op “binden en boeien” van medewerkers met onder andere betere arbeidsmarktcommunicatie en sollicitatieprocedures. Ook gaan we na de coronaperiode de teamborrels en medewerkersbijeenkomsten weer in ere herstellen om het onderlinge contact in de organisatie weer te herstellen.

Online cliëntdossier

We maken dit jaar een start met het online cliëntendossier door de mogelijkheden die ons cliëntvolgsysteem ONS biedt te gebruiken. We zien dat als een eerste stap naar een meer gezamenlijke dossiervoering en weer een stap naar meer regie voor de cliënt.

Tekort aan woningen vraagt om nieuwe oplossingen

Er staan voor 2022 niet veel nieuwbouwprojecten op stapel die tot nieuwe woningen voor onze doelgroep leiden. We blijven ons in overleg met gemeente en woningcorporaties onverminderd hard inspannen voor meer nieuwe woningen, zowel in de stad Utrecht als in de regio. In samenwerking met de Regenbooggroep starten we in Utrecht en Zeist met het project Onder de
Pannen waar we huisvesting voor economisch daklozen realiseren bij mensen thuis. We verkennen de mogelijkheden om huisvesting en begeleiding van jongvolwassenen uit onze doelgroep te realiseren.

Ketenprojecten voor betere samenwerking en doorstroming

In 2022 werken we met ketenpartners aan een betere doorstroming in de 24-uursopvang. We zien dat mensen nu te lang op een vervolgplek wachten. We versterken de samenwerking met de Buurtteams en behandelpartijen, zoals we daar al enkele jaren mee bezig zijn.

We dragen bij aan het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne

De oorlog in de Oekraïne gaat onvermijdelijk ook impact hebben op de Tussenvoorziening in 2022. Vanuit onze missie voelen we de noodzaak om bij te dragen aan het opvangen van de vluchtelingen uit deze regio. De aard en omvang van onze inspanningen hierop kunnen we nu nog niet goed inschatten, evenmin als het effect op onze andere processen.