Paginas

Ik heb veel respect voor vrijwilligers die hun hun tijd en talenten weggeven.

Ik heb veel respect voor onze vrijwilligers.

Sabijn Lauwerier, vrijwilligerscoördinator

Vrijwilligers hebben vanaf het ontstaan van de Tussenvoorziening aan de basis van onze organisatie gestaan. Afgelopen jaar kwamen - ondanks Corona - 382 vrijwilligers op voor de meest kwetsbaren in de Utrechtse samenleving: "Ik voel na 3,5 jaar als vrijwilligerscoördinator nog steeds heel veel respect voor al die vrijwilligers die hun hun tijd en talenten weggeven. Voor onze organisatie is het echt van onschatbare waarde.”


Corona

Juist tijdens Corona is het vermogen van vrijwilligerswerk om mensen met elkaar te verbinden extra belangrijk geworden. Mensen die normaal langs elkaar heen leven, konden wij ook in deze tijd bij elkaar brengen. Vrijwilliger Hidde draait regelmatig avond- en nachtdiensten op de opvang voor ongedocumenteerden: ‘We hangen op de bank, kletsen of spelen een spelletje Jenga. Laatst heb ik een paar woorden Eritrees geleerd. Heel leuk!’

Ik zie dat vrijwilligerswerk Utrechters een gevoel van welzijn en zingeving brengt. Financieel vrijwilliger Nandi ondersteunt mensen bij hun administratie en financiën: ‘Het vrijwilligerswerk heeft de kijk op mijn eigen leven veranderd. Nu ben ik dankbaar voor veel wat eerder vanzelfsprekend was.’

Ervaringsdeskundigen

Een speciale groep vrijwilligers zijn mensen met ervaringsdeskundigheid die toe zijn aan een nieuwe stap. Vrijwilligerswerk biedt hen de kans om weer mee te doen in de maatschappij, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, hun netwerk en kansen op betaald werk vergroten. Michael is gestart als vrijwillige beheerder bij de NoiZ: ‘Hierdoor ben ik snel doorgestroomd naar een woning voor begeleid wonen. En ben ik gestart bij de Voiz Academie.’

Koesteren

Ik ben samen met mijn collega vrijwilligerscoördinatoren zuinig op mijn vrijwilligers. Door de inzet van vrijwilligers brengen we de maatschappij naar binnen. Als coördinator doe ik mijn best om niet alleen vrijwilligers te werven, maar ze vooral ook te koesteren en te waarderen. Dat doe ik bijvoorbeeld door regelmatig met hen te bellen en dan niet alleen te vragen hoe het met hun vrijwilligerswerk maar ook met henzelf gaat. Daarnaast sturen we verjaardagskaartjes en organiseren we regelmatig leuke activiteiten zoals borrels en trainingen. Want zonder hen konden wij ons werk niet doen, dus hulde!”