Paginas

Wegwijs, een jaar in verbinding.

Wegwijs, een jaar in verbinding.

Louwra van den Berg, medewerker Wegwijs

Methodisch werken

In 2021 zijn we verder gegaan met meer methodisch werken door trajecten in te zetten. De samenwerking tussen activerende begeleiders en individuele begeleiders is verder verstevigd. Ook zijn er ondersteunend begeleiders (OB’ers) ingezet. We merken bij maatjes, atelier SPAT en op de inloop op de Ghanadreef dat de OB’ers echt een verrijking zijn. De verandering in rollen en taken is concreter gemaakt, waardoor een fijne samenwerking is ontstaan.

Natuurlijk heeft Wegwijs zich niet alleen ingezet voor cliënten van de Tussenvoorziening. Ook kwetsbare mensen die door onder andere Buurtteams, Lister en het Leger des Heils werden doorverwezen, boden we een plekje in ons aanbod. Ook hier lag de nadruk op trajectmatig werken.

Bij maatjes, financieel vrijwilligers thuis, SPAT, Imago en Bakkerij ’t Tussendoortje zijn met bijna alle deelnemers gesprekken gevoerd. Hierin is geïnventariseerd waar mensen nu staan en waar ze naartoe willen. Een tijdsinvestering die veel oplevert. Cliënten geven aan dat ze door het trajectmatig werken meer richting en focus krijgen in hun ontwikkeling.

Samenwerking

De samenwerking met ketenpartners is verder uitgebouwd. We hebben een bijeenkomst gehad met werkmatchers van de gemeente Utrecht om te kijken hoe we nog beter kunnen samenwerken. Via het ROC hebben we verschillende ervaringsdeskundigen een plek kunnen geven om te leren en te groeien. Met het Leger des Heils, Lister, Wij3.0 blijven we altijd in gesprek om te bekijken hoe we kwetsbare mensen nog beter kunnen helpen.

Vrijwilligers

Daarnaast zijn we gestart met het uitdenken van een plan om onze vrijwilligers meer te binden en behouden. Zo stuurden we al onze vrijwilligers een persoonlijk kaartje op de Dag van de Vrijwilliger. We zijn trots op het draaiboek wat er ligt voor ’22: jubilea van vrijwilligers vieren, meer persoonlijke aandacht, meer eenduidig beleid.

Ondanks een jaar vol Corona, een lockdown en een avondklok, hebben we in 2021 veel mensen mogen helpen bij het actief zijn, ieder naar zijn of haar mogelijkheden. Iets waar we enorm trots op zijn!