Paginas

De impact van Corona op onze organisatie

De impact van Corona

Kay Neven, manager wonen en begeleiden

In 2020 hebben we, na de eerste schrik en shock van Corona veel afspraken gemaakt. Wat doen we als iemand besmet raakt in onze opvang? Hoe gaan we om met testen? Hoe geven we vorm aan ons werk en hoe staan we cliënten bij in deze tijd? Dat maakte 2021 op een bepaalde manier eenvoudiger omdat we al beleid hadden gemaakt. Anderzijds werd het ook lastiger omdat de sprint die we eerder ervaarden, langzamerhand een marathon begon te worden.


Een heuse winkel

In januari was er opnieuw een avondklok, en ging er veel weer op slot. Uitputting en vermoeidheid lagen op de loer. Op het centrale kantoor werd een soort winkel ingericht. Van hieruit werden beschermingsmiddelen beheerd en verdeeld over de locaties. Ons Coronateam heeft zich ingezet om afwegingen te maken, besluiten te nemen en tijdig alle collega’s in te lichten.

Vaccineren

Er is hard gewerkt om alle cliënten van de juiste informatie te voorzien. Een apart opgerichte vaccinatiewerkgroep heeft alles geregeld om cliënten die gevaccineerd wilden worden verder te helpen.

Extra locaties

In de stad zijn extra locaties geopend. Dat kon niet zonder de goede samenwerking met andere instellingen en de gemeente. Na een relatief rustige zomer gooide een nieuwe Corona variant in het najaar alles weer op z’n kop. Door ziekte en thuisisolatie werd het een flinke puzzel om al het werk gedaan te krijgen en de roosters gevuld in de toch al krappe arbeidsmarkt.

En nu?

Inmiddels is 2022 in volle gang en lijkt Corona soms helemaal weg. Onze ervaring in het op- en afschalen en omgaan met Corona kunnen we zo weer uit de kast trekken indien nodig. En zo zie je maar: Corona, koud weer of een vluchtelingencrisis… Behoefte aan veilige, warme en goed georganiseerde opvang en hulp is er altijd, en samen kunnen we de vraag aan.